ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Really bad news about my home

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το γραφείο ιδιωτικών ερευνών μας διεκπεραιώνει τις προσωπικές και ιδιωτικές υποθέσεις σας με απόλυτο επαγγελματισμό και προσήλωση.

Εξωσυζυγικές σχέσεις
Προγαμιαίες έρευνες
Σεξουαλική παρενόχληση
Επιτήρηση προσώπων
Έλεγχος τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

Stressed man frustrated with electronic devices

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε τις εταιρικές και επαγγελματικές έρευνες προς όφελός σας με απόλυτο σεβασμό σε κάθε υπόθεση.

Ανεύρεση οφειλετών
Έλεγχος ιστορικού & ενεργειών υπάλληλων
Έλεγχος αξιοπιστίας συνεργατών
Έλεγχος & ανίχνευση παγιδευμένων χώρων

Stressed man sitting

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ερευνητές μας ειδικού σκοπού αναλαμβάνουν τις Δικαστικές υποθέσεις σας με απόλυτη εχεμύθεια και υψηλό επαγγελματισμό.

Συλλογή αποδεικτικών στοιχειών
Υποστήριξη σε δικαστικές διαμάχες
Κληρονομικές υποθέσεις
Διαζύγια – διατροφές

Lonely, traumatised, frustrated woman holding head in hands

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε Εγκληματολογικές έρευνες και απαγωγές - εξιχνιάσεις οσοδήποτε περίπλοκες και αν φαίνονται.

Εξακρίβωση στοιχειών και ιστορικό ατόμου
Εντοπισμός πρόσωπων – αγνοούμενων
Υποθέσεις απαγωγών
Ηλεκτρονικό έγκλημα

The depression woman sit on the chair at home

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ

Τα προβλήματα εφήβων ή ανηλίκων είναι συνεχώς αυξανόμενα και κάθε τέτοια υπόθεση αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με διακριτικότητα και απόλυτο σεβασμό στο νεαρό της ηλικίας των εμπλεκομένων.

Ενδοσχολική βία
Διαδικτυακός εκφοβισμός
Εθισμός στο διαδίκτυο
Σεξουαλική παρενόχληση παιδιών
Επιτήρηση ανηλίκων – ναρκωτικά

 

Serious young businessman looking at report

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαθέτουμε τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, τεχνογνωσία και κορυφαίους συνεργάτες για να αντεπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε συνθήκη με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.

Εντοπισμός απορρήτων – κακόβουλων κλήσεων
Ανάκτηση διαγραμμένων ψηφιακών δεδομένων
Εντοπισμός με gps
Ηλεκτρονικό έγκλημα

Really bad news about my home

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το γραφείο μας διεκπεραιώνει τις προσωπικές και ιδιωτικές υποθέσεις σας με απόλυτο επαγγελματισμό και προσήλωση.

Εξωσυζυγικές σχέσεις
Προγαμιαίες έρευνες
Σεξουαλική παρενόχληση
Επιτήρηση προσώπων
Έλεγχος τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

Stressed man frustrated with electronic devices

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε τις εταιρικές και επαγγελματικές έρευνες προς όφελός σας με απόλυτο σεβασμό σε κάθε υπόθεση.

Ανεύρεση οφειλετών
Έλεγχος ιστορικού & ενεργειών υπάλληλων
Έλεγχος αξιοπιστίας συνεργατών
Έλεγχος & ανίχνευση παγιδευμένων χώρων

Stressed man sitting

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ερευνητές μας ειδικού σκοπού αναλαμβάνουν τις Δικαστικές υποθέσεις σας με απόλυτη εχεμύθεια και υψηλό επαγγελματισμό.

Συλλογή αποδεικτικών στοιχειών
Υποστήριξη σε δικαστικές διαμάχες
Κληρονομικές υποθέσεις
Διαζύγια – διατροφές

Lonely, traumatised, frustrated woman holding head in hands

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε Εγκληματολογικές έρευνες και απαγωγές - εξιχνιάσεις οσοδήποτε περίπλοκες και αν φαίνονται.

Εξακρίβωση στοιχειών και ιστορικό ατόμου
Εντοπισμός πρόσωπων – αγνοούμενων
Υποθέσεις απαγωγών
Ηλεκτρονικό έγκλημα

The depression woman sit on the chair at home

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ

Τα προβλήματα εφήβων ή ανηλίκων είναι συνεχώς αυξανόμενα και κάθε τέτοια υπόθεση αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με διακριτικότητα και απόλυτο σεβασμό στο νεαρό της ηλικίας των εμπλεκομένων.

Ενδοσχολική βία
Διαδικτυακός εκφοβισμός
Εθισμός στο διαδίκτυο
Σεξουαλική παρενόχληση παιδιών
Επιτήρηση ανηλίκων – ναρκωτικά

Serious young businessman looking at report

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαθέτουμε τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, τεχνογνωσία και κορυφαίους συνεργάτες για να αντεπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε συνθήκη με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.

Εντοπισμός απορρήτων – κακόβουλων κλήσεων
Ανάκτηση διαγραμμένων ψηφιακών δεδομένων
Εντοπισμός με gps
Ηλεκτρονικό έγκλημα

dpis-logo

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ